Thói quen học tiếng Anh ngày 1

– Hãy bắt đầu học tiếng Anh.

– Lên kế hoạch cho mục tiêu

– Không bỏ cuộc

– Tập trung toàn bộ tinh thần học

– Quyết tâm thực hiện

– Mục tiêu nói tiếng Anh như người bản ngữ.

– Xây dựng thói quem học tiếng Anh trong 30 ngày.

– Chọn 1 giáo trình hoàn chỉnh

– Học hết bộ tài liệu, không trì hoãn, không lý sự