Thói quen học tiếng Anh ngày 2

Xây dựng kế hoạch học tiếng Anh, làm chủ thời gian học.

Chia lịch học ra theo khung giờ phù hợp:

  • 7h sáng luyện nghe tiếng anh
  • 12h học từ vựng hoàn tất unit
  • 22h cuối ngày luyện nói

Nói tiếng Anh, thực hành bất kỳ đâu.

Nỗ lực hết mình vào việc học, cam kết với bản thân.