Top 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất 22/05/2024

Top 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất 22/05/2024

VnIndex 1,266.91 giảm 10.23 điểm -0.80%
HnxIndex 245.15 tăng 1.86 điểm 0.76%

SÀN HNX SÀN HOSE UPCOM
NTP
HTC
PEN
CSC
KSQ
DTD
API
DDG
NVB
MEL
FIR
SFG
HAS
PAC
LSS
HDC
EVG
VRC
FDC
ADG
THN
BSD
HHG
VTK
CCM
IN4
BBH
VWS
QNT
QHW

Giao dịch với CHỨNG KHOÁN TECHCOMBANK SECURITIES