Giá vàng 08/01/2024

Giá vàng SJC mua vào 71.500.000 VNĐ – bán ra 74.200.000 VNĐ

Giá vàng nhẫn 9999 mua vào 61.850.000 VNĐ – bán ra  62.900.000 VNĐ